Geniş Alan Ağı (WAN)
SERVİS HİZMETLERİMİZ
NETWORK HİZMETLERİMİZ
 • Yerel Alan Ağı (LAN)
 • Geniş Alan Ağı (WAN)
 • Ağ Yönetimi
 • FIREWALL HİZMETLERİMİZ

  Bir ülke ya da dünya çapında yüzlerce veya binlerce kilometre mesafeler arasında iletişimi sağlayan ağlardır. Şehirlerarası/ülkeler arası ağlardır. Değişik tipte LAN’lar birleşerek WAN’ları oluştururlar.

  Bu LAN’ların birleşmesi için bir takım özel aletler gerekmektedir. (Link antenleri, uydu bağlantıları, tekrarlayıcılar, geçitler, vs.) WAN sisteminin üzerinde on binlerce kullanıcı ve bilgisayar çalışabilir. Uzak ağların en çarpıcıözelliği, tıpkı yerel ağlar gibi kullanılabilme özellikleridir. Şirketinizin Ankara, İstanbul ve İzmir uçlarını 64 Kbps hızında bir ağ bağlantısı ile birleştirdiğinizi düşününüz. Siz Ankara’da bulunsanız bile İstanbul’daki bir bilgisayarı tıpkı önünüzdeymiş gibi yönetebilirsiniz. Kullanıcı sayısı arttıkça bağlantı hızı da bununla birlikte düşer, klavyeden yazdıklarınız nispeten daha uzun sürede karşıya gider. Durum rahatsız edici boyutlara vardığında daha fazla bant genişliği ve hız için araştırmalara başlarsınız. Coğrafi olarak birbirine uzak merkezlerin tek ağ altında birleştirilmesinin sağlayacağı yararlar bitmez.

   

   

  Geniş alan ağları, LAN’lara göre daha büyük coğrafik alanlara dağılmışlardır. Geniş alan ağlarında iki bilgisayar arasındaki mesafenin büyük oluşu, ethernet kullanımını imkânsız hâle getirir. Tipik uygulamalarda dial-up bağlantı ya da ADSL modem bağlantısı kullanılır.


  Genelde WAN için iki ayırım yapılır: Enterprise WAN ve Global WAN


  Enterprise WAN: Bir kuruluşun tüm LAN’larını bağlar. Çok büyük ya da bölgesel sınırları olan ağları kapsar.


  Global WAN: Tüm dünyayı kaplayan bir ağ olabileceği gibi, birçok ulusal sınırları ve pek çok kuruluşun ağını kapsar. WAN teknolojisinde sunucuların çeşitliliği kullanılan istemci ve yönlendiricilerin de çeşitli olmasını sağlamaktadır. Ağ içerisinde kullanılan cihazların farklı haberleşme tekniklerinikullanması bu çeşitliliği sağlamaktadır.

  WAN teknolojileri X.25, Frame Relay, ATM, xDSL, Kanallı El ve ISDN olarak sınıflandırılmaktadır.